Scroll to top
sk

Ubytovanie

V ZSS SAMARITÁNKA, n.o. je v súčasnom období poskytované v tejto štruktúre:

15 lôžok – na celoročný pobyt na dobu neurčitú v Zariadení pre seniorov (ZPS)
6  lôžok – na celoročný pobyt na dobu neurčitú v Špecializovanom zariadení (ŠZ)
6  lôžok – na celoročný pobyt na dobu určitú v Zariadení opatrovateľskej služby (ZOS)
5  miest – kreslá na denný pobyt v zariadení

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.