Scroll to top
sk

VÝHODY

Denný stacionár

Ponúkame ambulantnú službu v dennom stacionári.

Podmienkou prijatia je posúdenie o odkázanosti na sociálnu službu denného stacionáru s minimálnym stupňom odkázanosti č. III.

Alzheimer poradenstvo

Širokej verejnosti ponúkame poradenstvo v oblasti starostlivosti o starých ľudí a osoby, postihnuté Alzheimerovou chorobou.

Prečo budete s nami spokojní

Poskytovanie kvalitných sociálnych služieb, dôraz na zvyšovanie kvality, vzdelávanie, rodinnú atmosféru, poradenstvo pre poberateľov a ich rodinných príslušníkov, skrášľovanie životných podmienok, úpravy terénu na dvore a plnenie potrieb poberateľov sociálnych služieb.

... a je toho viac

Máte záujem
o naše služby?