Ďakujeme všetkým

že rešpektujú usmernenia a personálu patrí zvlášť poďakovanie  za ich vysoké pracovné nasadenie.

Alzheimer poradenstvo

Širokej verejnosti ponúkame poradenstvo v oblasti starostlivosti o starých ľudí a osoby, postihnuté Alzheimerovou chorobou.

Denný stacionár

Ponúkame ambulantnú službu v dennom stacionári. Podmienkou prijatia je posúdenie o odkázanosti na sociálnu službu denného stacionáru s minimálnym stupňom  odkázanosti č. III.

PDF Tlačiť E-mail

 

 

Vianoce 2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ďakujeme  všetkým, čo nás podporili  2% z odvedených daní  a ďakujeme aj za sponzorské dary, podporu a za každú formu pomoci.
Pekné dni želá kolektív ZSS SAMARITÁNKA n.o.

 

                                                                        


Zariadenie sociálnych služieb SAMARITÁNKA, n.o.  sa stalo prvým víťazom súťaže "DOBRÁ DUŠA" na Slovensku. Túto súťaž organizuje spoločnosť Hartmann-Rico v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR, Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Asociáciou poskytovateľov sociálnych služieb v SR. Jej poslaním je oceniť najúspešnejšie zariadenie z hľadiska vytvárania dobrých podmienok pre poberateľov ich zapájaním do rôznych aktivít, ako aj prijímaním pomoci dobrovoľníkov v rámci každoročne usporadúvaných Dní dobrovoľníctva na Slovensku.

                                                     

Reportáž z odovzdávania ceny si môžete pozrieť TU.

 

SAMARITÁNKA dnes

SAMARITÁNKA, n.o. je moderné zariadenie, poskytujúce vysoký štandard službieb, príjemné prostredie, možnosti kultúrneho i spoločenského vyžitia, individuálnu aj skupinovú terapiu a empatický prístup prívetivého, odborne zdatného personálu. Záujemcov zapisujeme do poradovníka.

SAMARITÁNKA história

Po rekonštrukcii jednej z budov sa zvýšila kapacita zariadenia o 11 miest. Pribudli nové komfortné izby s vlastným sociálnym zariadením, vertikálny výťah, spoločenská miestnosť i priestory na stretávanie sa klientov s príbuznými pri zachovaní súkromia s možnosťou prespania.

SAMARITÁNKA plány

Poskytovanie kvalitných sociálnych služieb, dôraz na zvyšovanie kvality, vzdelávanie, rodinnú atmosféru, poradenstvo pre poberateľov a ich rodinných príslušníkov, skrášľovanie životných podmienok, úpravy terénu na dvore a plnenie potrieb poberateľov sociálnych služieb.