Scroll to top
sk

Stravovanie

STRAVOVANIE  v našom zariadení je organizované formou:

1.    Piatich  denných chodov (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera) a druhá večera pre DIAbetikov
2.     Štyroch denných chodov (raňajky, obed, olovrant, večera) – pre klientov bez diétnych obmedzení

Stravovanie je zabezpečené formou denného dovozu stravy z akreditovaného gastronomického zariadenia.

Celodenná  strava      

–        Raňajky R

–        Desiata  D

–        Obed      O

–        Olovrant O

–        Večera    V

–        (druhá večera pre DIA)

Cena úhrady klienta/deň 

0,50€

(0,50 €)

3,00€

0,50€

2,00€

(0,50€)

Cena nákladov pre samoplatcov/deň

0,50€

(0,50)

3,00€

0,50€

2,00€

(0,50€)

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.