Scroll to top
sk

Poradenstvo

je v našom zariadení sociálnych služieb neodmysliteľnou súčasťou denného programu. Poskytujeme ho nielen klientom v rámci terapie, ale aj širokej verejnosti buď formou verejných prezentácií a prednášok, ale aj formou individuálnych konzultácií (po predbežnom objednaní sa).

Témou poradenstva je všeobecne starostlivosť o starých a chorých ľudí (príbuzných a blízkych), ale aj špecializované odborné poradenstvo pre ľudí, trpiacich Alzheimerovou chorobou a inými demenciami podľa etiológie.

SAMARITÁNKA, n.o. sa uchádza o akreditáciu renomovaného Centra MEMORY v Bratislave na prevádzkovanie tzv. kontaktného miesta pre ľudí s Alzeimerovou chorobou. Podmienkou získania tejto akreditácie je viacstupňové certifikované vyškolenie personálu pre prácu s takto postihnutými osobami. ZSS SAMARITÁNKA postupne plní požadované kritériá, aby sa stala kontaktným miestom Centra MEMORY.

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.