Scroll to top
sk

DOBRÁ DUŠA

Aktuality | projektman projektman - 8. júna 2020

Zariadenie sociálnych služieb SAMARITÁNKA, n.o. sa stalo prvým víťazom súťaže „DOBRÁ DUŠA“ na Slovensku. Túto súťaž organizuje spoločnosť Hartmann-Rico v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR, Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Asociáciou poskytovateľov sociálnych služieb v SR. Jej poslaním je oceniť najúspešnejšie zariadenie z hľadiska vytvárania dobrých podmienok pre poberateľov ich zapájaním do rôznych aktivít, ako aj prijímaním pomoci dobrovoľníkov v rámci každoročne usporadúvaných Dní dobrovoľníctva na Slovensku.