Tlačiť
 
 
UPOZORNENIE!
 
OD 6. MARCA 2020 VYHLÁSIL KRÍZOVÝ ŠTÁB SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
ZÁKAZ NÁVŠTEV V NEMOCNICIACH, DOMOVOCH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB I VÄZNICIACH.
 
Krízový plán 

 

 

tlačivo - potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

tlačivo - vyhlásenie o poukazaní podielu zaplatenej dane z prijmov fyzickej osoby

 

 


Ďakujeme  všetkým, čo nás podporili  2% z odvedených daní  a ďakujeme aj za sponzorské dary, podporu a za každú formu pomoci.
Pekné dni želá kolektív ZSS SAMARITÁNKA n.o.

 

                                                                        


Zariadenie sociálnych služieb SAMARITÁNKA, n.o.  sa stalo prvým víťazom súťaže "DOBRÁ DUŠA" na Slovensku. Túto súťaž organizuje spoločnosť Hartmann-Rico v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR, Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Asociáciou poskytovateľov sociálnych služieb v SR. Jej poslaním je oceniť najúspešnejšie zariadenie z hľadiska vytvárania dobrých podmienok pre poberateľov ich zapájaním do rôznych aktivít, ako aj prijímaním pomoci dobrovoľníkov v rámci každoročne usporadúvaných Dní dobrovoľníctva na Slovensku.

                                                     

Reportáž z odovzdávania ceny si môžete pozrieť TU.