Ďakujeme všetkým

že rešpektujú usmernenia a personálu patrí zvlášť poďakovanie  za ich vysoké pracovné nasadenie.

Alzheimer poradenstvo

Širokej verejnosti ponúkame poradenstvo v oblasti starostlivosti o starých ľudí a osoby, postihnuté Alzheimerovou chorobou.

Denný stacionár

Ponúkame ambulantnú službu v dennom stacionári. Podmienkou prijatia je posúdenie o odkázanosti na sociálnu službu denného stacionáru s minimálnym stupňom  odkázanosti č. III.

Stravovanie PDF Tlačiť E-mail

STRAVOVANIE  v našom zariadení je organizované formou:

1.    Piatich  denných chodov ( raňajky, desiata, obed, olovrant , večera ) a druhá večera pre DIAbetikov

2.     Štyroch denných chodov (raňajky, obed, olovrant, večera) - pre klientov bez diétnych obmedzení

 

Stravovanie je zabezpečené formou denného dovozu stravy z akreditovaného gastronomického zariadenia.
 

Cenník stravovania:

                                                       Cena úhrady                  Cena nákladov

                                                       klienta / deň              pre samoplatcov /deň

Stravovanie celodenná  strava      

-        Raňajky R

-        Desiata  D

-        Obed      O

-        Olovrant O

-        Večera    V

-        (druhá večera pre DIA)

 

0,50€

(0,50 €)

3,00€

0,50€

2,00€

(0,50€)

   

0,50€

(0,50)

3,00€

0,50€

2,00€

(0,50€)

 

 

SAMARITÁNKA dnes

SAMARITÁNKA, n.o. je moderné zariadenie, poskytujúce vysoký štandard službieb, príjemné prostredie, možnosti kultúrneho i spoločenského vyžitia, individuálnu aj skupinovú terapiu a empatický prístup prívetivého, odborne zdatného personálu. Záujemcov zapisujeme do poradovníka.

SAMARITÁNKA história

Po rekonštrukcii jednej z budov sa zvýšila kapacita zariadenia o 11 miest. Pribudli nové komfortné izby s vlastným sociálnym zariadením, vertikálny výťah, spoločenská miestnosť i priestory na stretávanie sa klientov s príbuznými pri zachovaní súkromia s možnosťou prespania.

SAMARITÁNKA plány

Poskytovanie kvalitných sociálnych služieb, dôraz na zvyšovanie kvality, vzdelávanie, rodinnú atmosféru, poradenstvo pre poberateľov a ich rodinných príslušníkov, skrášľovanie životných podmienok, úpravy terénu na dvore a plnenie potrieb poberateľov sociálnych služieb.