Ďakujeme za pomoc

Vopred srdečne ďakujeme za každú pomoc v týchto ťažkých časoch. Číslo nášho účtu je: SK 97 0200 0000 0017 2740 1555

Alzheimer poradenstvo

Širokej verejnosti ponúkame poradenstvo v oblasti starostlivosti o starých ľudí a osoby, postihnuté Alzheimerovou chorobou.

Denný stacionár

Ponúkame ambulantnú službu v dennom stacionári. Podmienkou prijatia je posúdenie o odkázanosti na sociálnu službu denného stacionáru s minimálnym stupňom  odkázanosti č. III.

Štruktúra orgánov PDF Tlačiť E-mail

 

Správna rada:            

Ing. Herchlová  Tatiana                     - predseda SR

Mgr. Volentierová  Mária                    - členka SR

Ing Kazimírová Alena                         - členka SR - viceprimátorka mesta Žarnovica

Bc. Muha   Jaroslav                           - člen SR – zamestnanec Msú – sociálne oddelenie

d.p. Mgr. Hudec Peter                       - člen SR    


Dozorná rada:                

Pavolová Milena                                - predseda DR

Luptáková  Mariana                          - členka DR

Oslanec Július                                   - člen DR


Riaditeľka:                     

Mgr. Hlavačková Júlia                        - štatutárny zástupca

 

SAMARITÁNKA dnes

SAMARITÁNKA, n.o. je moderné zariadenie, poskytujúce vysoký štandard službieb, príjemné prostredie, možnosti kultúrneho i spoločenského vyžitia, individuálnu aj skupinovú terapiu a empatický prístup prívetivého, odborne zdatného personálu. Záujemcov zapisujeme do poradovníka.

SAMARITÁNKA história

Po rekonštrukcii jednej z budov sa zvýšila kapacita zariadenia o 11 miest. Pribudli nové komfortné izby s vlastným sociálnym zariadením, vertikálny výťah, spoločenská miestnosť i priestory na stretávanie sa klientov s príbuznými pri zachovaní súkromia s možnosťou prespania.

SAMARITÁNKA plány

Poskytovanie kvalitných sociálnych služieb, dôraz na zvyšovanie kvality, vzdelávanie, rodinnú atmosféru, poradenstvo pre poberateľov a ich rodinných príslušníkov, skrášľovanie životných podmienok, úpravy terénu na dvore a plnenie potrieb poberateľov sociálnych služieb.